Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2024/2025Úplata za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Světlá Hora, příspěvkové organizaci,

zřizovanou Obcí Světlá Hora, ve školním roce 2024/2025

 

Oznamujeme rodičům dětí navštěvujících Mateřskou školu Světlá Hora, příspěvková organizace, že Rada obce Světlá Hora Usnesením č. R35/2024/7 dne 25.6.2024 stanovila měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Světlá Hora, příspěvkové organizaci

 za docházku dítěte na 500,- Kč měsíčně.

Výše uvedená částka úplaty je stanovena na období od 1. září 2024 do 31. srpna 2025 jednotně za celou mateřskou školu s těmito výjimkami: 

  • Vzdělání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně.
  • Vzdělávání dětí s odkladem školní docházky je bezúplatné.
  • Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce podle §6 odstavce 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.
  • V případě přerušení provozu v měsíci červenci a srpnu se částka úplaty poměrně sníží.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 20.  dne příslušného kalendářního měsíce.

Stanovená úplata je vybírána od plátců (rodičů, nebo jiných zákonných zástupců) formou bankovního převodu, nejlépe trvalým příkazem na 10 měsíců školního roku, na účet Mateřské školy Světlá Hora, příspěvkové organizace vedený u Moneta Money Bank

číslo účtu: 261321882/0600

pod přiděleným variabilním symbolem