Drobečková navigace

Úvod > O nás > Režim dne

Režim dne

6:00 – 8:00

 • příchod dětí do MŠ (přivítání, pozdrav)
 • ranní spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné, pohybové aktivity, individuální i skupinové práce)
 • navazování sociálních vazeb
 • nabídka činností vztahujících se k cíli a k tématu dne

8:00 – 8:20

 • hygiena
 • svačina (rozvíjení sebeobsluhy a samostatnosti při stolování)

8:20 – 9:05

 • řízená činnost
 • nabídka činností a aktivit vycházejících z ŠVP, jednotlivých témat daného dne

9:05 – 11:00

 • příprava na pobyt venku (rozvoj sebeobsluhy a samostatnosti při oblékání)
 • pobyt venku
 • rozšíření pohybových aktivit a dovedností
 • seznamování se s vnějším světem a proměnami přírody
 • prohlubování empatie a pomoci druhým

11:00 - 11:45

 • hygiena (upevňování hygienických návyků před a po jídle)
 • oběd (zásady stolování a rozvoj sebeobsluhy)

11:45 – 12:00

 • příprava na odpolední odpočinek, pohádka

12:00 – 13:30

 • odpočinek
 • relaxace
 • nabídka klidové řízené aktivity

13:30 – 13:50

 • zásady stolování a správné hygieny
 • svačina

13:50 – 16:00

 • rozchod dětí (loučení)
 • odpolední spontánní činnosti (tvořivé, pohybové, námětové činnosti)
 • prohlubování sociálních vazeb