Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Provozní řád zahrady

Provozní řád zahrady

Mateřská škola Světlá Hora, příspěvková organizace

Světlá Hora č. 416 PSČ: 793 31 IČO: 19199716

Webové stránky: mssvetlahora.cz E-mail: reditelka@mssvetlahora.cz

Tel.: 601321443  Datová schránka – ID: u5i6yb8

Bankovní spojení: MONETA, č.ú. 261321822/0600 

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD ZAHRADY MŠ VE SVĚTLÉ HOŘE

 

Hrací plocha a veškeré hrací prvky slouží pouze k účelům MŠ. Používání vybavení je určeno zejména pro děti. Kapacita školní zahrady je stanovena na 2 třídy současně. Zahrada je uzavřená a je přehled o hrajících dětech na uvedené ploše.

 

 

Provozní doba školní zahrady

od 7.00 hod. do 16.00 hod.

 

Denní úklid venkovní hrací plochy

 • úklid odpadků z plochy zahrady
 • úklid – přehrabání pískoviště
 • hrabání listí a odstranění listí v okolí vchodů a pískovišť
 • vysypání odpadkových košů
 • pravidelná denní vizuální kontrola technického stavu herních prvků

 

Průběžná péče o herní prvky

 • okamžité odstranění zjištěných nebo nahlášených závad a nedostatků
 • nátěry dřevěných prvků dle potřeby

 

Péče o zeleň

 • sekání a úklid trávy – 1x měsíčně – obec Světlá Hora
 • drobné prořezy keřů a dřevin – obec Světlá Hora
 • ohrabání a úklid listí – obec Světlá Hora
 • metení chodníků – obec Světlá Hora

 

Údržba pískoviště

 • kontrola stavu obrub pískoviště
 • přehrabání pískoviště (odstranění hrubých nečistot)
 • denní zakrývání pískovišť ochrannou plachtou, čistota kolem pískovišť
 • v letním suchém období ráno a odpoledne – kropení
 • zahřátí pískoviště folií (1x za měsíc až 2 měsíce)
 • 2x během roku překopat – přeházet písek v pískovišti
 • 1x za 2 roky výměna písku v měsíci srpnu, používá se písek kopaný o hrubosti 0,4
 • pískoviště jsou zastřešeny pergolami

  

 

Roční revize herních prvků

 • kontrola dle ČSN EN1176 a1177  - firma ROTN
 1. a) případná oprava – objednané firmy
 2. b) likvidace – výměna za nový – zástupkyně ředitele

 

Bezpečnost dětí

Za bezpečnost dětí při pobytu venku zodpovídají učitelky a asistenti pedagoga. Denně poučí děti o bezpečném používání herních prvků. Organizují činnosti tak, aby i preventivně předcházely úrazům. Před ukončením pobytu venku je povinností dětí, učitelek a asistentek uklidit veškeré hračky a uložit do prostoru pod uzamčeníUčitelky zametou obklady pískoviště a společně s dětmi zakryjí plachtou. Školnice nebo pedagogičtí pracovníci uzamknou hlavní bránu a zkontrolují celkový stav zahrady.

 

Venkovní vybavení

1x kolotoč

8x pružinové houpačky

1x vahadlová houpačka

4x zahradní domek

1x kladinová lávka

1x prolézací tunel

1x pískoviště kryté ochranou plachtou

1x malý stolek

1x kreslící tabule

2x dřevěný stůl

4x lavice

1x skluzavka

1x skleník

1x sestava houpačka, prolézačka, klouzačka

 

 

Zásady při používání herních prvků

 

 • Kolotoč – používání pouze v sedu, zákaz nastupování a vystupování při točení
 • Houpačky – Použití v sedu – zákaz používání ve stoje
 • Vahadlová houpačka – nepřetěžovat dětmi, použití za dohledu učitelek a AP
 • Zahradní domečky – námětové hry, nevnášet písek, udržování pořádku
 • Kladinová lávka – nepřebíhat, požití za dohledu učitelek a AP
 • Prolézací tunel – Nevnášet písek, hračky, použití za dohledu učitelek a AP
 • Pískoviště – udržovat pořádek, nevnášet kamení, listí, větvičky apod.
 • Tabule – pro kreslení křídami
 • Skluzavka – sjezd pouze v sedu, zákaz vybíhání po skluzavce nahoru
 • Chodníky se používají zejména pro jízdu na koloběžkách a na kreslení křídou;
 • Terasy na kreslení křídami a činnosti u stolečků;
 • Ostatní plocha je určena pro pohybové hry s míči
 • 1x sestava houpačka, prolézačka, klouzačka – Sjezd pouze v sedu, zákaz vybíhání po klouzačce, nestát před a za houpačkou, houpačku používat v sedu, nestát na ní, na prolézačkách nepobíhat, používat za dohledu učitelek, nevnášet písek a hračky nahoru

 

Každý, kdo vstupuje do areálu MŠ je povinen dodržovat všechna bezpečnostní opatření, aby nedošlo k úrazu. Je povinen udržovat čistotu a pořádek, neodhazovat papíry a odpadky na zem, neničit sportovní zařízení MŠ. V celém areálu je přísný zákaz kouření, užívání drog a rozdělávání ohně je dovoleno pouze zaměstnancům MŠ.

Při společných akcích rodičů s dětmi přebírají zodpovědnost za bezpečnost dětí jejich zákonní zástupci nebo jiné osoby, které se akce účastní se svěřeným dítětem.

 

V areálu MŠ a školní zahrady je zakázáno:

 • ničit a přelézat ploty
 • jezdit na kole, odkládat a uschovávat kola a koloběžky v celém areálu MŠ a školní zahrady
 • volné pobíhání a vstup psům
 • odkládat a úmyslně rozbíjet skleněné lahve, jejichž střepy mohou ohrožovat zdraví
 • vylézat po hromosvodech a okapech na střechy budov
 • houpat a zavěšovat se na branky

 

V případě nepřítomnosti pedagogického dozoru je školní zahrada pro neorganizovanou veřejnost uzavřena. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny provozovatele.

Při porušení pravidel tohoto Provozního řádu má zástupce provozovatele právo vykázat návštěvníka z areálu školy.

 

Provozní řád školní zahrady v MŠ ve Světlé Hoře vstupuje v platnost 1. 9. 2023.

 

 

Ve Světlé Hoře 1. 9. 2023

 

Jana Šubová, ředitelka školy                                                                                              Martina Dočková, zástupkyně ředitelky školy