Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace - školy

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb. (PDF)

Přehled povinně zveřejňovaných informací

1. Oficiální název

Mateřská škola Světlá Hora, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Obec Světlá Hora
část Světlá 374
793 31 Světlá Hora

Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání
Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • MŠ, Jídelna

Organizační struktura 
Kontakty 

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Mateřská škola Světlá Hora, příspěvková organizace
  Světlá Hora 416
  793 31 Světlá Hora

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Mateřská škola Světlá Hora, příspěvková organizace
  Světlá Hora 416
  793 31 Světlá Hora

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen)
  8:00 - 13:00 hod

 • 4.4 Telefonní čísla

  mobilní telefon: +420 601 321 443

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.mssvetlahora.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Mateřská škola Světlá Hora, příspěvková organizace
  Světlá Hora 416
  793 31 Světlá Hora

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  reditelka@mssvetlahora.cz

 • 4.8 Datová schránka

  u5i6yb8

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu Mateřská škola: 261321822/0600 (Moneta)

Číslo účtu Školní jídelna:    266352871/0600

6. IČO

19199716

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: reditelka@mssvetlahora.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): u5i6yb8

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Mateřská škola Světlá Hora, příspěvková organizace, Světlá Hora 416, 793 31 Světlá Hora

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv (PDF)

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou MŠ Světlá Hora, p.o., poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.